Historia szkoły

Historia Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego nie jest długa, ale niezwykle bogata, barwna i atrakcyjna. Zaczęła się od decyzji Kuratora Oświaty Nr 60 z 1993 r., by w barakach przy ul Mieszka I 13/15 w Otwocku, gdzie wcześniej mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 11, utworzyć od 1 września 1993 roku Zespół Szkół Nr 1, a w nim  III Liceum Ogólnokształcące.1 września 1993 r. młodzież rozpoczęła naukę w trzech klasach liceum ogólnokształcącego o profilu ogólnym. Już od pierwszych dni funkcjonowania szkoły ówczesna dyrektor, Elżbieta Szczygielska, rozpoczęła starania o nową lokalizację. Wybór padł na gmach dawnego szpitala powiatowego przy ul. Słowackiego 4/10 w Otwocku. Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodziło się sfinansować generalny remont i rozbudować obiekt, dostosowując do potrzeb szkoły.
1 września 1994 roku młodzież weszła do budynków przy ul. Słowackiego 4/10, choć nie do końca pomieszczenia były ukończone. Dopiero w roku następnym szkoła była w pełni gotowa służyć uczniom. Wszystkie klasy, korytarze, pomieszczenia gospodarcze i przestronna sala gimnastyczna, pachniały świeżością.
Ważnym wydarzeniem w historii Liceum było oddanie do użytku 18 kwietnia 1997 r. nowoczesnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej, która pozwoliła zrewolucjonizować lekcje wychowania fizycznego.
Od 1999 roku, gdy dyrektorem został Robert Pielak, działania jego poszły w kierunku utworzenia wyłącznie szkoły ogólnokształcącej. Przypomnieć należy, że w Zespole Szkół Nr 1 była szkoła odzieżowa i elektromechaniczna, a także szkoła wielozawodowa. W 2000 roku, za zgodą kuratorium i organu prowadzącego zawodówki zostały zlikwidowane, a park maszynowy sprzedany. Dyrekcja wraz z gronem nauczycielskim podjęła intensywne działania zmierzające do podniesienia poziomu nauczania w liceum, a co za tym idzie i renoma „Słowaka”, jak powszechnie szkołę nazywano, wzrosła.
Obecnie  szkoła, choć młoda, zajmuje wysokie miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych w powiecie otwockim. Wystarczy powiedzieć, że z większości przedmiotów maturalnych młodzież LO Nr III im. Słowackiego osiąga wysokie lokaty w województwie mazowieckim.
W 2003 roku, czyli na 10-lecie istnienia szkoły, postanowiono wybrać patrona. Propozycji było wiele, ale młodzież zdecydowała, by ich Słowak nosił imię Juliusza Słowackiego. 11 października odbyła się uroczystość nadania imienia i po raz pierwszy do sali, gdzie odbywała się akademia, młodzież wkroczyła ze sztandarem, darem rodziców. Od tego dnia dyrekcja, grono  pedagogiczne, pracownicy administracyjni i oczywiście uczniowie, zaczęli zabiegać o wypracowanie swoistego klimatu, który będzie ich szkołę wyróżniał spośród innych. Tak też się stało. Atmosfera panująca w szkole obrasta w legendy, a to głównie za sprawą wyjątkowej życzliwości i wyrozumiałości nauczycieli, pełnych inwencji twórczych uczniów i dyrektora Roberta Pielaka, który potrafi też być, w pewnych okolicznościach, kumplem i przyjacielem.
W liceum nie zapomina się  o uczniu i jego problemach. Kadra stara się godzić wysokie wymagania z troską o młodego człowieka, który ma nieraz słabszy dzień, problemy w domu, czy choćby z dziewczyną. Nauczyciele zdają sobie sprawę, że w wyścigu o najlepszą ocenę zagubić można młodego człowieka, z jego niedojrzałym jeszcze poglądem na wiele spraw, czy emocjonalnych odczuć.

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive