Wywiadówki

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DataGodzinaTematykaUwagi
12.09.2019

17.30 po Sz.Pod.

18.30 po Gimn.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III:
  • przedstawienie, przypomnienie zasad wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminu usprawiedliwiania nieobecności i regulaminu wycieczek szkolnych,
  • wybór rodzicielskich trójek klasowych,
  • wybór przedstawicieli rodziców do rady rodziców,
  • zebranie studniówkowe dla rodziców klas III.
Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami dyżurują w czasie zebrań i dni otwartych w godzinach od 17.30 do 19.30 i w tym czasie są dostępni dla rodziców.
28.11.2019

17.30 po Sz.Pod.

18.30 po Gimn.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I-III i dzień otwarty dla rodziców.
26.03.2020

17.30 po Sz.Pod.

18.30 po Gimn.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I-III i dzień otwarty dla rodziców. Przedstawienie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas III.
28.05.202017.30 po Sz.Pod. oraz po Gimn.Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I-II i dzień otwarty dla rodziców. Przedstawienie propozycji ocen rocznych dla uczniów klas I-II.
28.08.202018.00Spotkania wychowawców klas z uczniami przyjętymi do liceum od roku szkolnego 2021/2021 i ich rodzicami. 

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive