Wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji lub świadectw

Od 1 stycznia 2017r. opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub duplikatu świadectwa należy wpłacać na konto:

Oświata Powiatowa
Otwock, ul. Poniatowskiego 10
Nr konta 63-8023-0009-2001-0009-8560-0503
Z dopiskiem: Zespół Szkół Nr1, duplikat legitymacji/świadectwa oraz imię i nazwisko ucznia/absolwenta,

EU e-Privacy Directive