Przydatne strony

Literatura w polskich bibliotekach cyfrowych

1. Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona"  www.polona.pl

Pierwszeństwo przy publikacji w tej bibliotece mają zbiory zazwyczaj nieudostępniane czytelnikom, szczególnie chronione rękopisy, stare druki, pierwsze wydania najcenniejszych dzieł literatury polskiej czy dokumenty konspiracyjne z okresu drugiej wojny światowej. Biblioteka ze względu na ograniczenia prawa autorskiego nie publikuje książek z ostatnich 70 lat.

2. Staropolska On-line www.staropolska.pl

Biblioteka staropolskiego piśmiennictwa od średniowiecza do baroku. Zawiera również opracowania dzieł, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.

3. Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej http://literat.ug.edu.pl/books.htm

Wydania literatury polskiej od średniowiecza do dwudziestolecia międzywojennego. Strona zawiera też noty biograficzne autorów i materiał ilustracyjny.

4. Biblioteka Internetowa Exlibris http://exlibris.biblioteka.prv.pl/

Zawiera zbiór literatury polskiej i obcej (głównie XiX i XX w.) w formie e-booków. Serwis zgromadził ok. 457 książek, w tym 71 lektur szkolnych.

5. Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl/

Gromadzi i udostępnia przez internet różnorodne publikacje w języku polskim.

6. Literatura.net.pl http://www.literatura.net.pl/

W ofercie znajduje się ponad 1000 tytułów książek z różnych dziedzin wiedzy. Obok nowości portal zawiera pozycje nieobjęte prawem autorskim i te książki można bezpłatnie pobierać z katalogu gratisowego. Pozostałe pozycje (katalog płatny) można pobierać po opłaceniu abonamentu.

7. Wolne Lektury http://wolnelektury.pl/

Udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i które trafiły już do domeny publicznej. Są one opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, epub, mp3, ogg, odt, txt i pdf). Można je zgodnie z prawem, bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

Najważniejszą innowacją Wolnych Lektur, odróżniającą ten projekt od innych bibliotek internetowych, jest możliwość przeszukiwania tekstów z zastosowaniem różnych kryteriów: tradycyjnych, takich jak tytuł, autor, epoka, rodzaj, gatunek literacki, ale i niespotykanych nigdzie indziej, to jest odnoszących się do treści wielu utworów naraz – motywów i tematów literackich.

Magda Tobiasz

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive