Instytucje pomocowe

WYBRANE INSTYTUCJE POMOCOWE na terenie Powiatu Otwockiego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Otwocku (PPPP)

http://www.ppppotwock.pl/

ul. Majowa 17/19, tel. 22 710 15 50

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku (PCPR)

http://www.pcprotwock.pl/

Otwock, ul. Komunardów 10, tel. 22 788 40 44

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku (OPS)

https://www.opsotwock.pl/

Otwock, ul. Sosnowa2 4, tel. 22 779 36 32

Sąd Rejonowy w Otwocku

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

http://otwock.sr.gov.pl/artykul/28/137/iii-wydzial-rodzinny-i-nieletnich

ul. Powstańców Warszawy 3 (budynek "Kot Center", III piętro), tel. 22 778-20-50

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju w Otwocku

- realizuje we współpracy z Miastem Otwockiem działania z zakresu uzależnień i promocji zdrowia poprzez m. in. pracę psychokorekcyjną z rodzinami, prowadzenie terapii psychologicznej, wolontariat i projekty profilaktyczne skierowane do młodzieży i rodziców

http://konstruktywny.eu/

Otwock, ul. Czaplickiego 7, tel. (22) 779 70 98

http://konstruktywny.eu/rozwoj-bez-nawykow/

- projekt profilaktyczny dot. uzależnień od technologii

http://mcps.com.pl/kampania-spoleczna-dorosli-dzieciom/

- kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania narkomanii - materiały profilaktyczne kampanii

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

http://www.centrumzagorze.pl/

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie

Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie

Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku

EU e-Privacy Directive