Aktualności

TRZYDZIESTA ROCZNICA POWROTU NAUCZANIA RELIGII DO POLSKIEJ SZKOŁY

„Jak nie dziękować za to, że dzieci i młodzież mogą ze spokojem poznawać Chrystusa w szkole, w której obecność kapłana, siostry zakonnej czy katechety lub katechetki jest postrzegana jako cenna pomoc w pracy nad wychowywaniem młodego pokolenia!” Tymi słowami papież Jan Paweł II podsumował w czasie swojej pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1999 powrót lekcji religii do polskiej szkoły. W 1990 roku wznowiono bowiem nauczanie religii w szkole.

Wszystkich uczniów serdecznie zachęcamy do uczęszczania na szkolne lekcje religii. Mogą w nich uczestniczyć zarówno osoby wierzące jak i niewierzące czy poszukujące. Oceniamy za wiedzę, a nie za praktyki religijne.

Polskie Dyrektorium Katechetyczne - nr 87:

"Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych lekcjach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii."

Nauczyciele religii

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Mimo pandemii Słowak uroczyście rozpoczął nowy rok szkolny. Zgodnie ze szkolną tradycją miało to miejsce nie pierwszego września, ale czwartego - w dzień urodzin Patrona szkoły, Juliusza Słowackiego. To już 211. rocznica jego urodzin, które uczciliśmy przypominając fragmenty jego najbardziej znanego dzieła - "Balladyny". Nasz początek roku odbywał się bowiem w przeddzień Narodowego Czytania właśnie tego dzieła.

Tegoroczną uroczystość uświetnili swoją obecnością: przewodniczący rady powiatu Piotr Kudlicki, dyrektor oświaty powiatowej Hanna Majewska-Smółka oraz przewodnicząca rady rodziców Dorota Siarkiewicz. Wszyscy podkreślali niecodzienne warunki tegorocznego nauczania, czyli pandemiczne obostrzenia oraz radosny fakt zakończenia rozbudowy szkoły, która dzięki inwestycji powiatu zapewnia teraz licealistom przestronne szatnie, dużą aulę i dodatkowe pomieszczenia do pracy indywidualnej. Dyrektor Robert Pielak podziękował za to władzom powiatu i życzył uczniom wspaniałej atmosfery i - zgodnie z duchem czasu - zdrowia.

Czytaj więcej: Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

List oraz wytyczne przekazuję w załączniku.

Uprzejmie proszę o przekazanie ich rodzicom i opiekunom uczniów z Państwa szkoły i placówki.

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN Załączniki:
  1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf
  2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word
  3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

10 PODSTAWOWYCH ZASAD DLA:

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive