Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, że 1 września zajęcia w LO Nr III im. J. Słowackiego odbywają się według planu lekcji, który będzie dostępny na stronie internetowej naszej szkoły od poniedziałku 31 sierpnia 2020r.

W związku z sytuacja epidemiczną w Polsce na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2020/2021 połączoną z obchodami Dnia Patrona zapraszamy 4 września 2020r. uczniów nowo przyjętych do klas pierwszych oraz pięcioosobowe delegacje z pozostałych klas. Dla pozostałej młodzieży w tym dniu zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są odwołane. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.

Aplikacja ProteGO Safe - wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Szanowni Państwo,

Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej. 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 .

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

  1. 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS
  2. 2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS
  3. 2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

Rządowy program pomocy

W latach 2020-2022 realizowany będzie „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych” 

Programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje oraz wnioski u pedagoga szkolnego.

Wnioski należy składać do 8 września. 2020r.

Ogłoszenie

Spotkania nowo przyjętych do klas pierwszych uczniów
i ich rodziców z wychowawcami odbędą się w terminach podanych poniżej:

28 sierpnia 2020 – godz. 18.00:

1B –  sala gimnastyczna

1D – mini aula

1E – korytarz na II piętrze (przed salą 202)

31 sierpnia 2020 – godz. 18.00:

1A – mini aula

1C – sala gimnastyczna

Przypominamy o obowiązku :

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta.

Na spotkaniu będą omawiane bardzo ważne sprawy organizacyjne.

ZAPRASZAMY!!!

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive